Γέφυρα στη Τύρια Ιωαννίνων

Μια Γέφυρα στη περιοχή Τύρια των Ιωαννίνων

tyria_2
tyria