Ένα από τα πλέον σύγχρονα εργοστάσια διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Ευρώπη, το συγκεκριμένο έργο θα αποτελέσει μία σημαντική υποδομή για την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής των πολιτών της ευρύτερης περιοχής της Αμαλιάδος.

IMG_7356 - Αντιγραφή
IMG_7350 - Αντιγραφή (2)